کوتاه کننده لینک

آدرسی را که می‌خواهید کوتاه شود،
وارد کنید:

http://b2n.ir/

با کوتاه کننده لینک می‌توانید لینک‌های طولانی را به لینک‌های کوتاه و دلخواه تبدیل کنید تا به راحتی از طریق پیامک یا تلگرام به اشتراک بگذارید.