کوتاه کننده لینکلوگو

ابزار ساخت UTM

UTM پارامترهایی است که با افزودن به انتهای لینک خود (پیش از کوتاه کردن)،
می‌توانید ترافیک آن را بصورت دقیق در گوگل آنالیتیکس ردیابی کنید
و واکنش مخاطبان به کمپین‌های تبلیغاتی خود را تحلیل کنید.

کپی شد
کوتاه کننده لینک
ثبت یادداشت
آمار لینک
پشتیبانی