کوتاه کننده لینکابزار بررسی مقصد لینک کوتاه

بررسی مقصد لینک

با این ابزار می‌توانید پیش از باز کردن لینک کوتاه، از مقصد آن مطلع شوید.
لینک‌های کوتاه شده‌ی سایت‌های دیگر نیز قابل بررسی است.

لینک کوتاه را وارد نمایید:

کوتاه کننده لینک
ثبت یادداشت
آمار لینک
پشتیبانی