کوتاه کننده لینککوتاه کننده لینک

یادداشت ثبت شده

آموزش اصلاح تنظیمات مرورگر برای جلوگیری از احراز مجدد و لاگین چندباره به سایت‌ها

ابتدا مطمئن شوید صفحه‌ی احراز / لاگین را در حالت Incognito / Private باز نکرده باشید.
در صورت ادامه مشکل:

» اگر از مرورگر کروم استفاده می‌کنید:
در مرورگر به بخش تنظیمات (Settings) و سپس قسمت Privacy and security رفته و روی Cookies and other site data کلیک کنید. در اواسط صفحه، در ناحیه General settings، گزینه‌ی زیر را غیرفعال کنید:
Clear cookies and site data when you close all windows


» اگر از مرورگر فایرفاکس استفاده می‌کنید:
در مرورگر به بخش تنظیمات (Settings) و سپس قسمت Privacy & Security رفته و در اواسط صفحه، در ناحیه Cookies and Site Data، گزینه‌ی زیر را غیرفعال کنید:
Delete cookies and site data when Firefox is closed

از این پس دیگر با بسته شدن مرورگر، اطلاعات ذخیره شده روی مرورگر شما از بین نخواهد رفت.

کوتاه کننده لینک
ثبت یادداشت
آمار لینک
پشتیبانی